Naša mladina se je zbrala na svojem občnem zboru, ki ga že nekaj let pripravljamo v društvu. Delovno predsedstvo so vodili naši mladi člani. Prebrano je bilo poročilo za leto 2023, mladina pa je naredila tudi načrte za letošnje leto. Z obiskom nas je počastil predsednik komisije za delo z mladino pri GZ Maribor tov. Boštjan Lemež, ki je mladino tudi nagovoril. Žal nas letos letos niso obiskali predstavniki mladine in mentorjev pobratenega PGD Dornberk, ki so se za svoj izostanek opravičili. Po končanem občnem zboru je sledilo družabno srečanje v mladinskih prostorih.