Zahteven in odlično izveden tečaj za operativnega gasilca sta uspešno zaključila dva naša gasilca, Taj Kramberger in Anej Rogina. Svoje pridobljeno znanje sta prikazala na zaključni vaji, ki smo si jo ogledali tudi predstavniki društva. V društvu smo ponosni na dva nova operativna gasilca, ki se bosta pridružila operativni enoti.