Pod vodstvom JGS Maribor smo pomagali pri evakuaciji občanov iz ogroženega območja ob deaktivaciji letalske bombe. Na intervenciji smo sodelovali s vsemi prostovoljnimi gasilskimi enotami JGS Maribor in GB Maribor.