Maribor je zajelo močno neurje. Posledice neurja so odpravljale vse enote JGS Maribor. PGD Maribor – Studenci smo posredovali na 17. lokacijah. V večini primerov smo odstranjevali podrta drevesa, nekaj je bilo primerov pokrivanja odkritih streh. Naslednji dan smo dobili še eno prijavo za odstranitev drevesa. Intervencija je bila posledica neurja iz prejšnjega dne. Sodelovali smo s PGD Radvanje.