O društvu


Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-Studenci s sedežem na Limbuški cesti 17 je gasilsko društvo III. kategorije, kar pomeni, da ima preko 36 operativnih gasilcev, ki so vsak čas pripravljeni pomagati v nesreči. Društvo spada v I. sektor javne gasilske službe MO Maribor. Skupno s kolegi iz Javnega zavoda za požarno reševanje pokrivamo požarni teren MČ Studenci in MČ Magdalena, ki sega od Lesarske šole na vzhodu, reke Drave na severu, železniške proge Maribor-Ljubljana na vzhodu in Ulice Pariške komune ter Engelsove ulice do Ulice Proletarskih brigad na jugu. Na tem požarnem terenu živi preko 20.000 prebivalcev.

Na našem požarnem terenu so pomembni objekti: trgovski center EUROPARK, Splošna bolnišnica Maribor, Medicinska fakulteta Maribor, Psihiatrična bolnišnica Maribor, več otroških vrtcev, 4 osnovne šole, II. gimnazija Maribor, Višja zdravstvena šola, Srednja in višja prometna šola z internatom in samskim domom, Dom učenk Lizike Jančar, Srednja in Višja lesarska šola, dva bencinska servisa, trgovski center Planet TUŠ, dva trgovska centra HOFER, kemični obrat ECOLAB, Tovarna železniških vozil z velikim številom manjših podjetij, trgovski center MERKUR, obrati GRADISA in obrati nekdanje HIDROMONTAŽE, prodajalne in servisne delavnice avtomobilov in rezervnih delov (Opel, Renault, Avto Marko . . .), župnišče s cerkvijo Sv. Jožefa, župnišče s cerkvijo Sv. Magdalene, dva zdravstvena doma z lekarno, skladišča in trgovine raznih trgovskih podjetij, garaže, mehanične delavnice, sedež in računalniški center Holdinga Dravskih elektrarn, elektrarna Mariborski otok, železniška postaja Studenci, pošta, mladinski center PEKARNA (bivša vojašnica), mladinski center MAGDALENA, zahodna obvoznica, atletski stadion NA POLJANAH, srednja trgovska šola, skladišče in polnilnica mineralnih olj MAPETROL, velika zgradba bivše kaznilnice v Mariboru, obratovalnica firme TEKOL, tovarna montažnih hiš LUMAR, izdelava plastičnih nadgradenj AVTO NAD, največji otroški zabaviščni prostor BUMBAR PARK, upravna zgradba IVD Maribor, skladišče goriva (kurilno olje), dom starostnikov Pod gorco, hotel BAU, garni hotel TABOR, več gostinskih obratov s prenočišči in več manjših obrtnih delavnic.

Društvo je za zagotavljanje požarne varnosti dokaj dobro opremljeno. Imamo sodobno gasilsko vozilo MAN 15.280 (GVC 16/25), 1+8, letnik 2010, z 2500 l vode in visokotlačno črpalko (Ziegler), gasilsko vozilo MAN 18.340 (AC 16/60), 1+2, letnik 2015, s 6000 l vode in visokotlačno črpalko (Ziegler), gasilsko vozilo IVECO za hitro posredovanje (GV-V2), 1+6, letnik 2001, z 800 l vode, visokotlačno črpalko (Ziegler Z-100) in prenosno motorno brizgalno JOHSTADT ter vozilo za prevoz moštva OPEL VIVARO (GVM-1), 1+8, letnik 2006. Vsa vozila so opremljena s sodobno gasilsko opremo (LED razsvetljava, defibrilator, termo kamera, kamera v stolpu razsvetljave za spremljanje in snemanje intervencij, elektronsko doziranje penila na vgradni črpalki, pretočni sesalec vode, reševalna nosila, žage, rezilke, potopne črpalke itd.). Imamo tudi prikolico za prevoz opreme in orodja v primeru elementarnih nesreč in reševalni čoln ZODIAC z motorjem Yamaha 25 za posredovanje ob nesrečah na vodi in ob poplavah.