Kronika društva


KRONIST JE V DRUŠTVENO KRONIKO LETA 1921 ZAPISAL:

»Ni kmalu organizacije, ki bi zahtevala toliko nesebičnega dela, požrtvovalnosti in napora, kakor je gasilska in težko bi našli poklic, v katerem mora človek biti pripravljen na najtežje žrtve, često povezane s smrtno nevarnostjo, saj morajo gasilci noč in dan bdeti nad imetjem in življenjem svojih bližnjih. Ob nevihtah, požarih, ne oziraje se na čas in vreme, kadar jih kliče zavest težke odgovornosti, ki jo prostovoljno prevzemajo nase, ko pustijo privatno življenje vnemar, posvečajo vse svoje sile in moči, ko rešujejo življenja in imetje pred pretečo nevarnostjo.«

1921 - Prve strani društvene kronike pdf

1937 - Zgodovina Studencev - napisal gospod šolski nadzornik v Studencih Ernest Vranc

1938 - Polaganje temeljnega kamna za gasilski dom pdf

50. obletnica PGD Studenci
Bilten 1999
Bilten 2000

 

 

 


 

 

 

Za branje dokumentov, ki so označeni s pdf potrebujete Adobe Reader Adobe Reader