Kronika leta 2008

 

VEČEROVO PODSTREŠJE

 

 

V sobotni številki priloge VEČERA, 8. 11. 2008, je bila v rubriki »Večerovo podstrešje« objavljena slika požara, ki je bil 11. 11. 1961 v Predilnici in tkalnici podjetja MTT Maribor v Melju. Na sliki je gasilska cisterna OPEL BLITZ našega gasilskega društva in člani našega društva, ki so bili na intervenciji. Na sliki so Rudolf Karba st., Maks Lešnik ml. in Maks Lešnik st.